Direct aanmelden via BIG

Registreer u en we houden u op de hoogte over voor uw vakgebied relevante geneesmiddelen van Pfizer en BMS (alleen voor beroepsoefenaars in de zin van art. 3.1d De gedragscode Geneesmiddelen), geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en praktijkvoering, ook via e-mail.

Terug | Registreren

Pfizer, inclusief moeder-, dochter- en zusterondernemingen en gelieerde partijen, respecteert de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie. Alleen Pfizer, of organisaties die namens Pfizer handelen, hebben toegang tot uw informatie. U hebt te allen tijde het recht uw informatie in te zien of te laten aanpassen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw privacy verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Mocht u medische vragen hebben over Pfizer geneesmiddelen, neem dan contact op met Pfizer Medische Informatie via 0800-633 4636. Wilt u een bijwerking melden, neem dan contact op met Pfizer Drug Safety via info@pfizer.nl of bel met 010-4064290.

Recente topics

Video AF in verschillende talen voor uw patiënten

In deze video leggen we op een eenvoudige manier uit wat atriumfibrilleren is. De animatie is ingesproken en ondertiteld in
verschillende talen zoals in het Nederlands, Engels, Pools, Turks, Berbers, Kaapverdiaans en Arabisch.

Podcast interview met AF-patiënt

Hoor uit eerste hand wat dit gouden echtpaar ondernomen heeft om samen, én los van elkaar, hun leven weer op de rails te krijgen na de diagnose AF bij de heer Nollet.

Podcast verpleegkundig specialist over AF

Heleen Smets, verpleegkundig specialist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, vertelt hoe zorgprofessionals een verschil kunnen maken in het leven van AF-patiënten. Het bespreken en de erkenning van de problematiek is een belangrijke eerste stap.