Direct Aanmelden

Registreer u en we houden u op de hoogte over voor uw vakgebied relevante geneesmiddelen van Pfizer (alleen voor beroepsoefenaars in de zin van art. 3.1d De gedragscode Geneesmiddelen), geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en praktijkvoering, ook via e-mail.

Terug

Pfizer, inclusief moeder-, dochter- en zusterondernemingen en gelieerde partijen, respecteert de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie. Alleen Pfizer, of organisaties die namens Pfizer handelen, hebben toegang tot uw informatie. U hebt te allen tijde het recht uw informatie in te zien of te laten aanpassen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw privacy verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Mocht u medische vragen hebben over Pfizer geneesmiddelen, neem dan contact op met Pfizer Medische Informatie via 0800-633 4636. Wilt u een bijwerking melden, neem dan contact op met Pfizer Drug Safety via info@pfizer.nl of bel met 010-4064290.